Charter Caribbean

Huur van Swan 65/001 PEAK met mij als schipper en mijn vrouw Tera als crew/chef-kok. Zij kookt met lokale verse ingrediënten. Vliegen naar Saint Lucia of Martinique. Andere eilanden bespreekbaar. 

Er is plaats voor maximaal 6 personen. Een zevende opstapper is niet mogelijk;
Prijs is € 2.250 per nacht (excl. btw). Minimaal 6 nachten. APA afahankelijk van route. 

Boekingsperiode: Februari - Mei 2023
Op alle eilanden hebben we de be schikking over lokale gidsen en diverse lokale bars en eettentjes als lunch of diner optie bij anker; deze zullen wij alvast vrijblijvend reserveren.


Opstappen Saint Lucia:
Reistraject de ‘leeward side’ van st.  Lucia zijn met prachtige baaien en excursie mogelijkheden. 
Reistraject Martinique. Retour Saint Lucia. 


Opstappen Martinique:
Reistraject Martinique en Dominica. 10 dagen minimum. Via St Pierre oversteken naar Roseau in Dominica. Daarna door naar Prince Rupert Bay. Trip voor natuurliefhebbers. 
Reistraject de ‘leeward side’ van st.  Lucia zijn met prachtige baaien en excursie mogelijkheden. Retour Martinique.

Extra kosten:  haven-, boei-, duikers- en boat-boy, excursie-, gids en taxi.  Eten en drinken voor aan boord; wat door Tera ingekocht gaat worden n.a.v. een ingevulde lijst voorzover mogelijk. Lokaal eten en drinken op de wal. Schipper en bemanning worden vrij gehouden;
Bij de prijs inbegrepen zijn de kosten van ophalen bij de luchthaven en vice versa;
Diesel-, benzine-, water-, elektriciteitskosten zijn inbegrepen. 
Schoonmaak- en bedwaskosten zijn inbegrepen;
Zeilkleding is niet nodig. Regen Jack en hike schoenen worden aangeraden evenals waterschoenen voor waterval en rivieren.  Eigen snorkels indien gewenst meenemen. Zwemvesten en lifelines zijn aanwezig;
Alle ‘Terms en Conditions’ voor de charter van Peak zijn te vinden op deze website welke door bevestiging van een charter worden geaccepteerd.

Charter of Swan 65/001 PEAK with me as skipper and my wife Tera as crew/chef. She cooks with local fresh ingredients. Fly to Saint Lucia or Martinique. Other islands negotiable.

There is room for a maximum of 6 people. A seventh stepper is not possible; 
Price is € 2,250 per night (excl. VAT). Minimum 6 nights. APA depending on itinerary. 

Booking period: February - May 2023
On all islands we have local guides and various local bars and eateries available as a lunch or dinner option at anchor; we will reserve this without obligation.


Boarding Saint Lucia:
Travel route the 'leeward side' of st. Lucia with beautiful bays and excursion possibilities.
Travel route Martinique. Return to Saint Lucia.


Boarding Martinique:
Travel route Martinique and Dominica. 10 days minimum. Cross via St Pierre to Roseau in Dominica. Then on to Prince Rupert Bay. Trip for nature lovers.
Travel route the 'leeward side' of st. Lucia with beautiful bays and excursion possibilities. Return Martinique.

Extra costs: harbor, buoy, diver and boat-boy, excursion, guide and taxi. Food and drinks for on board; what will be purchased by Tera on the basis of a completed list as far as possible. Local food and drink on shore. Skipper and crew are kept free;
The price includes the cost of airport pick-up and vice versa;
Diesel, petrol, water, electricity costs are included.
Cleaning and bed-laundering costs are included;
Sailing clothing is not necessary. Rain jacket and hiking shoes are recommended as well as water shoes for waterfalls and rivers. Bring your own snorkels if desired. Life jackets and lifelines are provided;
All 'Terms and Conditions' for the Peak charter can be found on the website: www.peak-sailing.nl, which are accepted by confirmation of a charter.

 

Booking

Look at the availability

availability

Available
Booked
Limited availability